Kroužek Mladý záchranář

Chcete se stát mladými záchranáři? Rozumět anatomii a první pomoci více než Vaši spolužáci? Neváhejte a přijďte k nám. Čeká na Vás zajímavý program, který není určen pro žádné ulejváky. Náplní kroužku není pouze první pomoc, resuscitace, obvazování a maskování zranění, ale i ochrana obyvatelstva, prevence kriminality, prevence úrazů, akce v přírodě, exkurze (hasiči, záchranná služba, atd.), návštěvy zajímavých míst, sportovní aktivity (záchrana tonoucích). Cílem kroužku je rozvíjet v dětech klíčové kompetence pro řešení krizových situací, s nimiž se mohou setkat v běžném dni. Děti se tak u nás zábavnou formou naučí zajímavým věcem, které jim budou v životě jistě výhodou. Kroužek je určen pro děti z 3. – 6. třídy ZŠ a bude probíhat každé středu od 17:00 do 18:30 v učebně ČČK v Chrudimi. Přihlášky a více informací na e-mailu krouzek@cckchrudim.cz  či telefonu 602 173 278. Více informací zde.

5. prosince – Mezinárodní den dobrovolníků

Svátek (vyhlášen v roce 1985 OSN) slouží k připomenutí důležitosti dobrovolnické práce pro společnost. Při této příležitosti bychom chtěl již tradičně poděkovat Vám všem členům a dobrovolníkům, kteří bez nároku na finanční odměnu konají dobro navzdory všem úskalím – a že jich za poslední dobu nebylo málo. I přesto, že jsme měli jako Červený kříž omezeny naše standartní činnosti (prevence, výuka první pomoci, atd.), i přesto, že jsme se nemohli potkávat, měli jsem před sebou spoustu výzev a úkolů. COVID19, tornádo na jižní Moravě, nedostatek ochranných pomůcek, kriticky přetížená zařízení zdravotnických a sociálních služeb. To vše jsou situace, kdy jsem pomáhali a stále pomáháme. A to hlavně díky Vám. I dnes pracuje pro myšlenku Červeného kříže 14 miliony dobrovolníků na celém světě a další jsou připravení přiložili ruku k dílu třeba už zítra. Dává to smysl. Moc děkujeme všem, kteří ve svém volném čase pomáhají ostatním. Děkujeme také těm, kteří nám pomáhají zvládat pandemii nemoci Covid-19. Díky, že můžeme být nezastavitelní a prospěšní. ❤❤❤❤ Díky, že Vás máme.

Aktuálně vyhlášené kurzy první pomoci

Zdravotník zotavovacích akcí

 • 30.10.2021; 31.10.2021; 13.11.2021; 14.11.2021

Nejčastější úrazy u dětí

 • 11.10.2021 9:00-11:00 (možnost vzít s sebou děti)
 • 11.10.2021 16:00-18:00 (bez dětí)

Akutní neúrazové stavy u dětí

 • 25.10.2021 9:00-11:00 (možnost vzít s sebou děti)
 • 25.10.2021 16:00-18:00 (bez dětí)

KPR u dětí

 • 8.11.2021 9:00-11:00 (možnost vzít s sebou děti)
 • 8.11.2021 16:00-18:00 (bez dětí)

První pomoc u dětí do 1 roku

 • 22.11.2021 9:00-11:00 (možnost vzít s sebou děti)
 • 22.11.2021 16:00-18:00 (bez dětí)

Nový projekt: Použij AED, zachraň lidský život

Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv a kdekoliv. Často se tak stane bez jakéhokoliv varování. Klíčovými faktory přežití je kromě okamžitého zahájení neodkladné resuscitace (oživování) i časné podání defibrilačního výboje. Vzhledem ke strmému poklesu úspěšnosti defibrilace v čase, je ideální podání výboje do 3 až 5 minut od vzniku zástavy. To znamená před příjezdem záchranné služby. Toho lze docílit pomocí automatického externího defibrilátoru (dále AED), který bude poblíž. Ten mohou používat i laici, které přístroj hlasovými pokyny navádí. Přístroj sám rozezná srdeční rytmus a v případě potřeby podá výboj. Cílem tohoto projektu je snížit počet úmrtí způsobenou srdeční zástavou právě zlepšením dostupnosti včasné defibrilace a pořízením a umístěním přístrojů AED na veřejných místech. Souběžně s tím také budeme šířit znalosti první pomoci, školit resuscitaci a používání AED. Vedlejším cílem je také ukázat možnosti, jek být připraven a motivovat další subjekty k pořizování a umísťování AED.

Projekt podpořili:

Psychosociální pomoc na Moravě

Prázdniny jsou u konce a my za sebou máme velmi aktivní léto. Naší hlavní prázdninovou činností byla pomoc kolegům z Český červený kříž Hodonín v oblastech zasažených ničivým tornádem.
Kromě práce na štábu bylo naší činností poskytování psychosociální podpory a krizové intervence zasaženým občanům a pomáhajícím dobrovolníkům. V počátku byla naše pomoc poskytována především v Moravské Nové Vsi pod koordinací hasičského záchranného sboru (HZS Pardubického kraje). Po odjezdu složek IZS jsme se podíleli na koordinaci psychosociální podpory v celé zasažené oblasti. V této době bylo naší činností nejen poskytování psychosociální podpory, ale především předávání vytipovaných klientů do střednědobé a dlouhodobé péče místním psychologům, psychoterapeutům a organizacím (Spondea, Práh jižní Morava).
Do zasažené oblasti vyjelo z našeho Oblastního spolku 10 členů a někteří i opakovaně. Během svého nasazení poskytli stovky intervencí u občanů z Moravské Nové Vsi, Hrušek a také u dobrovolníků, kteří do oblasti přijeli z různých koutů republiky.

Zkušenost z jižní Moravy pro nás byla nejen zkušeností se živlem, se kterým jsme se v České republice dosud nesetkali, ale velkou zkušeností bylo také poskytování a koordinace psychosociální podpory, což bylo pro náš Oblastní spolek ČČK Chrudim, v takovém rozsahu, také premiérou. Velké poděkování patří nejen všem našim členům, jejichž práce v terénu byla precizní a nepostradatelná, ale také Ústřednímu krizovému týmu ČČK, spolupracujícím oblastním spolkům ČČK (Ústí nad Orlicí, Praha 1, Ostrava, Opava, Zlín, Frýdek-Místek, Mělník, Blansko a dalším), Rescueinfo, Slovenskému červenému kříži (Územný spolok Žilina, Banská Štiavnica), kaplanům (Ekumenická rada církví v ČR), projektu Nepanikař, psychologům, všem složkám IZS a ostatním neziskovým organizacím (např. Modrý Anjel, Oblastní charita Blansko, Spondea, Práh jižní Morava).

Burza Filantropie – POUŽIJ AED, ZACHRAŇ LIDSKÝ ŽIVOT

Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv a kdekoliv. Často se tak stane bez jakéhokoliv varování. Člověku může zachránit život kvalitně prováděná resuscitace a včasné podání výboje. Ten lze podat i před příjezdem záchranné služby pomocí automatizovaného externího defibrilátoru, jenž mohou používat i laici, které přístroj hlasovými pokyny navádí. Přístroj sám rozezná srdeční rytmus a v případě potřeby podá výboj. Účelem projektu je pořídit AED a ty umístit na veřejně dostupných místech v našem regionu. Finanční prostředky na projekt se snažíme získat o soukromých subjektů a podnikatelů. Proto jsem se přihlásili do BURZY FILATROPIE. Náš projekt můžete podpořit v hlasování zde. Dejte nám prosím svůj hlas. Hlasování konči 24.5.2021 ve 12 hodin.

Podpořit tento projekt také můžete finančním příspěvkem na učet číslo 318 318 318 / 2010 s variabilním symbolem 400. Předem děkujeme. 

Veselé Vánoce


Přejeme Vám i všem Vašim blízkým veselé a pohodové Vánoce, v novém roce 2021 pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a spokojenosti. Děkujeme Vám za pomoc a spolupráci v roce 2020. Těšíme se na osobní setkání a spolupráci v roce 2021.

Světový den dobrovolníků

Dnes je Váš den, milí DOBROVOLNÍC! Děkujeme každému z Vás, který věnujete čas ostatním. Děkujeme Vám našim členům, dobrovolníkům a příznivcům Českého červeného kříže za spolupráci a mnoho perfektně odvedené práce nejen v této nelehké době. Děkujeme, že obětujete svůj volný čas v prospěch potřebným, že se znova a znova se hlásíte do služby, i když byste nemuseli, že překračujete své hranice a vystupujete ze své komfortní zóny. Jsme na vás hrdí, že můžeme být společně členy Červeného kříže, který je postavený právě na Vaší pomoci. DĚKUJEME. Veliké poděkování patří také těm, kteří nám nabídli svoji pomoc, ale my jsme ji nevyužili.


Pomoc ČČK během epidemie COVID19 stále pokračuje

Neustále sledujeme aktuální epidemiologickou situaci a v případě potřeby jsme připraveni pomáhat.

Aktuálně zajišťujeme:

 • Nákupy (potraviny, léky, drogerie, krmení pro domácí mazlíčky) pro lidi v karanténě, kterým nemá tyto základní věci kdo zajistit.
 • Distribuci roušek pro seniory starší 65 let v Chrudimi a okolí

V případě potřeby volejte číslo  800 477 774. Pokud se nedovoláte, nezoufejte, zavoláme Vám zpět.

75 let od použití jaderných zbraní

Pře 75 lety ve dnech 6. a 9. srpna 1945 poznalo naše lidstvo nejničivější zbraně dějin. Připojte se k nám a řekněte spolu s námi NE jaderným zbraním. Jděte na webovou stránku www.notonukes.org a vyplněním své e-mailové adresa společně s námi vyzvěte státy celého světa k podpisu smlouvy o zákazu jaderných zbraní. #NuclearBan #stopnuklernimzbranim.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Ocenění za pomoc během epidemie COVID19

Máte ve svém okolí někoho, kdo se významně pomohl během nouzového stavu z důvodu epidemie? Navrhněte ho na ocenění Českého červeného kříže a České mincovny. Navrhnout můžete ať už profesionála v první linii či dobrovolníka, koordinátora dobrovolníků, výrobce ohraných pomůcek, či kohokoliv kdo významně pomohl. Pracovní skupina složená ze zástupců Červeného kříže a České mincovny následně vybere 130 lidí, kterým na slavnostním večeru předá ocenění. 100 lidí získá mosaznou medaili, dvaceti lidí stříbrnou medaili a deseti lidí zlatý dukát „Děkujeme“. Medaile navrhl výtvarník Martin Daška a nesou portrét Florence Nightingalové, patronky ošetřovatelek, která inspirovala Henri Dunanta k založení Červeného kříže. Na aversu jsou pak slova díků v několika světových jazycích.

Nominační formulář je ke stažení zde nominacni_formular.pdf. Své nominace zasílejte na e-mail medailedekujeme@cervenykriz.eu do 27. července 2020. Pokud potřebujete pomoci s vyplnění, kontaktujte nás na telefonu 602 173 278 či e-maili info@cckchrudim.cz. 

Medajle také můžete zakoupit na internetových stránkách České mincovny www.ceskamincovana.cz, dopsat do nich Věnování a předat osobně osobě, která Vám pomohla. Více informací zde.

Finanční sbírka na pomoc zasažených bleskovou povodní

Aktualizováno: 6.7.2020

Oblastní spolek ČČK Chrudim vyhlašuje finanční sbírku na pomoc obyvatelům obcí na Chrudimsku zasažených bleskovou povodní dne 14. 6. 2020. Přispívat můžete na transparentní účet:

318 318 318 / 2010
Variabilní symbol 200

Oblastní spolek všechny získané prostředky transparentně a spravedlivě přerozdělí či za ně zakoupí vybavení pro obyvatele zasažených obcí,  které nyní musí rozsáhlé škody, jež velká voda napáchala, odstraňovat. Také lze darovat materiální vybavení. Více informací na e-mailu info@cckchrudim.cz či telefonu 602 173 278.

Veřejná finanční sbírka je povolena Pardubickým krajem pod spisovou značkou SpKrÚ 26133/2014 OOPKŽÚ OVV ze dne 23.4.2014.  Přehled pohybů na transparentním účtu najde na stránkách FIO banky. Na sbírkový účet lze přispívat i na další účely (více v sekci Podpořte nás). Pro pomoc zasaženým povodní nezapomínejte uvést variabilní symbol 200.   Potvrzení o daru pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů Vám rádi vystavíme.

Povodně – nabídka pomoci

Bohužel i náš okres postihly povodně a proto jsme svolali humanitární jednotku a jsme připraveni pomoci. 

Zasaženým obcím nabízíme:

 • týmy na monitoring potřeb  (máme k dispozic mobilní aplikaci s možností exportu dat pro obecní úřady)
 • členy ČČK na první psychickou pomoc – intervenci u zasažených osob
 • náhradní oblečení dospělé i dětské včetně bot
 • skládací lůžka, peřiny, povlečení, základní hygienické potřeby
 • možnost zajištění stravování
 • dobrovolníky z naší databáze na odstraňování následků povodní

V případě potřeby jsme připraveni vyhlásit sbírku nářadí, úklidových prostředků, dezinfekcí, atd. Snažíme se také zajistit vysoušeče. 

Kontakty:

 • Telefon pro starosty: 603 492 425
 • Lze také volat členy štábu ČČK:
  • Vratislav Příhoda – 602 173 278
  • Hana Soudková – 604 160 198
  • Markéta Lorencová – 774 950 498
 • Linka pro občany zasažené povodní (žádosti o pomoc, první psychická pomoc, provoz 8:00 – 20:00): 800 477 774
 • E-mail: stab@cckchrudim.cz

Pokud nám chcete pomoc materiálně či finančně, neváhejte nás kontaktovat. Vaši pomoc rozdělíme do zasažených obcí. Pokud nám chcete pomoci jako dobrovolník, zaregistrujte se na www.pomahamechrudimsku.cz.

Pomoc ČČK během nouzového stavu a karantény v souvislosti s koronavirem

V pátek 13.3.2020 jsem spustili linku na pomoc seniorům, kteří jsou nejohroženější skupinou osob během epidemie koronaviru. Ti by se ve vlastním zájmu měli vyhýbat místům s větším počtem osob jako jsou obchody či lékárny. Zamyslete se, zda není ve Vašem okolí osamělý senior nebo jinak potřebný člověk, který nemá možnost zajistit si nákupy s pomocí rodiny, přátel nebo sousedů. Není-li ve Vašich silách mu pomoci, kontaktujte nás.

 

Tuto službu v současnosti zajišťují naši členové. Chcete-li ale i tak nám pomoci, neváhejte nás kontaktovat. Můžete se také přihlásit zde: www.pomahamepardubickemukraji.cz.