Nový projekt: Použij AED, zachraň lidský život

Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv a kdekoliv. Často se tak stane bez jakéhokoliv varování. Klíčovými faktory přežití je kromě okamžitého zahájení neodkladné resuscitace (oživování) i časné podání defibrilačního výboje. Vzhledem ke strmému poklesu úspěšnosti defibrilace v čase, je ideální podání výboje do 3 až 5 minut od vzniku zástavy. To znamená před příjezdem záchranné služby. Toho lze docílit pomocí automatického externího defibrilátoru (dále AED), který bude poblíž. Ten mohou používat i laici, které přístroj hlasovými pokyny navádí. Přístroj sám rozezná srdeční rytmus a v případě potřeby podá výboj. Cílem tohoto projektu je snížit počet úmrtí způsobenou srdeční zástavou právě zlepšením dostupnosti včasné defibrilace a pořízením a umístěním přístrojů AED na veřejných místech. Souběžně s tím také budeme šířit znalosti první pomoci, školit resuscitaci a používání AED. Vedlejším cílem je také ukázat možnosti, jek být připraven a motivovat další subjekty k pořizování a umísťování AED.

Projekt podpořili: