Předávání finančních příspěvků z veřejné finanční s bírky

Ve veřejné finanční sbírce se k dnešnímu dni sešlo 37 900 Kč. Z toho velká část dle přání dárců (viz. výpis z účtu) byla určena pro paní Fidlerovou do Míčova. Té jsem dnes předali 30 000 Kč. Finanční sbírka i nadále pokračuje a my postupně budeme předávat fonační dary dalším lidem.