Světový den dobrovolníků

Dnes je Váš den, milí DOBROVOLNÍC! Děkujeme každému z Vás, který věnujete čas ostatním. Děkujeme Vám našim členům, dobrovolníkům a příznivcům Českého červeného kříže za spolupráci a mnoho perfektně odvedené práce nejen v této nelehké době. Děkujeme, že obětujete svůj volný čas v prospěch potřebným, že se znova a znova se hlásíte do služby, i když byste nemuseli, že překračujete své hranice a vystupujete ze své komfortní zóny. Jsme na vás hrdí, že můžeme být společně členy Červeného kříže, který je postavený právě na Vaší pomoci. DĚKUJEME. Veliké poděkování patří také těm, kteří nám nabídli svoji pomoc, ale my jsme ji nevyužili.