Veselé Vánoce


Přejeme Vám i všem Vašim blízkým veselé a pohodové Vánoce, v novém roce 2021 pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a spokojenosti. Děkujeme Vám za pomoc a spolupráci v roce 2020. Těšíme se na osobní setkání a spolupráci v roce 2021.