Ukončení pomoci během pandemie COVID19

Je tomu již 15 měsíců, kdy Český červený kříž Chrudim zahájil provoz bezplatné telefonní linky 800 477 774. S ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci dochází nyní k jejímu ukončení. Poslední hovory na lince budou přijímány v pondělí 31. května 2021.

Linka byla v provozu 13. dubna loňského roku. S ohledem na nově vzniklou epidemiologickou situaci, se kterou jsme se dosud nikdo nesetkal, se první hovory týkaly obecných informací ohledně onemocnění COVID-19 a platných vládních opatření. Následovala distribuce dezinfekcí a roušek, které jsme mohli potřebným občanům distribuovat nejen díky podpoře Města Chrudim, ale také díky dobrovolníkům, kteří textilní roušky ušili doma a odevzdali na sběrných místech. V jarních měsících jsme také zajištovali distribuci obědů a nákupů osamoceným seniorům. Se zajištěním nákupů nejen pro seniory ale také osoby v karanténě jsme pokračovali až dosud. Uplynulé měsíce byly velmi náročné i po psychické stránce. Senioři se těžce smiřovali s izolací od svých rodin, obávali jsme se o své blízké a řešili existenční problémy. Jednou z činností, která byla poskytována po celou dobu provozu linky, byla psychosociální podpora. Vyškolení dobrovolníci formou podpůrného hovoru volajícím poskytly nejen bezpečný prostor pro sdělení svých obav, ale také nasměrování k možným řešením. Postupně se dostáváme do současnosti, kdy se senioři na linku obraceli s žádostmi o pomoc s registrací k očkování.

Členové a dobrovolníci Českého červeného kříže Chrudim během 15 měsíců vyřídili více jak 2 600 hovorů. Děkujeme všem našim členům, členům vodní záchranné služby, dobrovolníkům ze široké veřejnosti, firemním dobrovolníkům (např. firmě KPassemblies s.r.o., Kruh Zdraví) a podporovatelům, jejichž pomoc byla pro provoz linky nezbytná. Velké poděkovaní patří také všem volajícím, kteří se na nás s důvěrou obraceli.
Pevně věříme, že provoz linky již nebude potřeba. V případě zhoršení epidemiologické situace ubezpečujeme, že jsme schopni reagovat nejen opětovným zprovozněním bezplatné telefonní linky, ale také obnovením navazujících služeb. Nyní se Červený kříž vrátí ke svých standartním činnostem jako je například výuka první pomoci a prevence úrazů.