Psychosociální pomoc na Moravě

Prázdniny jsou u konce a my za sebou máme velmi aktivní léto. Naší hlavní prázdninovou činností byla pomoc kolegům z Český červený kříž Hodonín v oblastech zasažených ničivým tornádem.
Kromě práce na štábu bylo naší činností poskytování psychosociální podpory a krizové intervence zasaženým občanům a pomáhajícím dobrovolníkům. V počátku byla naše pomoc poskytována především v Moravské Nové Vsi pod koordinací hasičského záchranného sboru (HZS Pardubického kraje). Po odjezdu složek IZS jsme se podíleli na koordinaci psychosociální podpory v celé zasažené oblasti. V této době bylo naší činností nejen poskytování psychosociální podpory, ale především předávání vytipovaných klientů do střednědobé a dlouhodobé péče místním psychologům, psychoterapeutům a organizacím (Spondea, Práh jižní Morava).
Do zasažené oblasti vyjelo z našeho Oblastního spolku 10 členů a někteří i opakovaně. Během svého nasazení poskytli stovky intervencí u občanů z Moravské Nové Vsi, Hrušek a také u dobrovolníků, kteří do oblasti přijeli z různých koutů republiky.

Zkušenost z jižní Moravy pro nás byla nejen zkušeností se živlem, se kterým jsme se v České republice dosud nesetkali, ale velkou zkušeností bylo také poskytování a koordinace psychosociální podpory, což bylo pro náš Oblastní spolek ČČK Chrudim, v takovém rozsahu, také premiérou. Velké poděkování patří nejen všem našim členům, jejichž práce v terénu byla precizní a nepostradatelná, ale také Ústřednímu krizovému týmu ČČK, spolupracujícím oblastním spolkům ČČK (Ústí nad Orlicí, Praha 1, Ostrava, Opava, Zlín, Frýdek-Místek, Mělník, Blansko a dalším), Rescueinfo, Slovenskému červenému kříži (Územný spolok Žilina, Banská Štiavnica), kaplanům (Ekumenická rada církví v ČR), projektu Nepanikař, psychologům, všem složkám IZS a ostatním neziskovým organizacím (např. Modrý Anjel, Oblastní charita Blansko, Spondea, Práh jižní Morava).