Poptávky a veřejné zakázky

Probíhající poptávky

Vnitřní skříňka na AED  (zveřejněno 7.6.2021)

Požadavky

 • odolná vůči vandalům
 • montáž na zeď
 • plomba
 • alarm ve skříňce
 • alarm v kanceláři vzdálené 50 m (možnost tažení kabelu)

Další podmínky:

 • požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas …)
 • délka záruky min. 2 roky
 • návod v českém nebo anglickém jazyce

Cenové nabídku zasílejte na poptavky@cckchrudim.cz do 15. 7. 2021.

V cenové nabídce uveďte:

 • cenu vlastní skříňky včetně požadovaného příslušenství
 • provozní náklady na 10 let provozu (spotřební materiál, poplatky)
 • ceny volitelného příslušenstvím
 • dodací dobu

Automatizovaný externí defibrilátor (zveřejněno 28.5.2021)

Požadavky na přístroj:

 • typ přístroje: automatický nebo poloautomatický
 • jednoduchost použití
 • defibrilace dospělých i dětí
 • obrazovka s textovým a/nebo obrázkovým postupem použití
 • zvukové pokyny k použít v českém jazyce
 • zvukové pokyny musí obsahovat pokyny k resuscitaci 
 • defibrilační výboje, algoritmus a pokyny k resuscitaci v souladu s doporučení Evropské resuscitační rady GL 2015 s možností přenastavení v případě změny doporučení
 • bazická defibrilační křivka
 • elektrody: univerzální nebo dospělé a dětské (upřednostňujeme univerzální)
 • odolnost přístroje vůči prachu a vodě (postačuje IP 55)
 • automatické testy přístroje
 • uchovávání údajů v interní paměti  (EKG, výboje, postup zachránce), možnost přenosu dat do počítače a jejich vytištění
 • indikace slabé baterie při poklesu kapacity pod určitou úroveň
 • indikace vadných (vyschlých) elektrod 
 • expirační doba elektrod min. 2 roky
 • provozní a pohotovostní podmínky minimálně v rozsahu 0 až 50 °C

Další podmínky:

 • požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas …)
 • prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy
 • označení přístroje značkou „CE“
 • délka záruky min. 5 let
 • ohlašovací povinnost autorizovaného servisu – doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31, v platném znění
 • možnost předplacení baterií a elektrod a jejich dodání až v případě potřeby (snížení provozních nákladů

Cenové nabídku zasílejte na poptavky@cckchrudim.cz do 15. 7. 2021.

V cenové nabídce uveďte cenu:

 • vlastního přístroje AED včetně baterie a elektrod
 • cenu nahraní baterie
 • cenu náhradních elektrod
 • cenu BPTK, jeli vyžadována
 • provozní náklady na prvních 10 let provozu (baterie, elektrody, BPTK, …) s garancí cen
 • ceny volitelného příslušenstvím
 • cenu trenažeru AED odpovídajícího nabízenému AED nebo modulu, který udělá z ostrého AED výukové
 • dodací dobu

Rozhodujícím parametrem pro výběr přístroje budou kromě parametrů také součet pořizovací ceny a ceny provozních nákladů na dobu 10 let.

 

Venkovní skříňka na AED  (zveřejněno 28.5.2021)

Požadavky

 • odolná vůči vandalům
 • vytápění – komfortní teplota pro baterii AED (10°C) při venkovní teplotě -20°C
 • chlazení – komfortní teplota pro AED  (do 40°C) při přímém svitu na skříňku během parného léta
 • otvírání minimálně na 4 mastný PIN
 • možnost vzdáleně nastavovat PIN
 • vzdálený monitoring
 • rozesílání SMS na neomezený počet čísel

Rozesílání SMS při:

 • otevření skříňky a vyjmutí AED
 • pokusu o vloupání
 • v případě závady skříňky
 • při poruše AED

Poptávané varianty skříňky

 1. pro montáž na stěnu
 2. na sloupu pro montáž ve volném prostoru

Další podmínky:

 • požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas …)
 • prohlášení o shodě v českém jazyce
 • označení přístroje značkou „CE“
 • délka záruky min. 2 roky
 • není-li skříňka napájená přímo 230V, požadujeme napájecí zdroj
 • návod v českém nebo anglickém jazyce

Cenové nabídku zasílejte na poptavky@cckchrudim.cz do 15. 7. 2021.

V cenové nabídce uveďte:

 • cenu vlastní skříňky včetně požadovaného příslušenství
 • provozní náklady na 10 let provozu (spotřební materiál, poplatky)
 • ceny volitelného příslušenstvím
 • dodací dobu

Rozhodujícím parametrem pro výběr přístroje budou kromě parametrů také součet pořizovací ceny a ceny provozních nákladů na dobu 10 let.