Pátrací služba

Kdo jsme
Specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK), která se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám, pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě.
Pátrací služba ČČK je součástí mezinárodní sítě Pátrací služby Červeného kříže, složené z pátracích služeb více než 190 národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru ČK.

Co je naším cílem

 • předcházet rozdělování rodin a ztrátám kontaktu mezi rodinnými příslušníky,
 • obnovovat a udržovat kontakty mezi členy rodin v případě, že selhaly ostatní komunikační
  prostředky,
 • pomáhat nalézt nezvěstné členy rodin,
 • objasňovat osudy nezvěstných rodinných příslušníků.

Podmínky využití Pátrací služby ČČK
O spolupráci lze požádat při ztrátě kontaktu s rodinnými příslušníky z důvodu:

 • ozbrojených konfliktů (včetně 1. a 2. světové války) a jiných násilných situací,
 • katastrof přírodních nebo způsobených člověkem,
 • migrace,
 • jiných vážných humanitárních potřeb.

Pátrací služba ČČK nabízí své služby občanům ČR, ale i cizincům, a to v souladu se základními principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Žádosti jsou přijímány pouze od rodinných příslušníků.

 

Rodinné zprávy Červeného kříže

V případě zhoršených či zcela nefunkčních komunikačních kanálů (telefonní linky, poštovní služby) nabízíme Rodinné zprávy Červeného kříže.

 

Kontakt

 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim – telefon + 420 602 173 278
 • SMS / WhatsApp / Telegram / Signal:  +420 602 173 278

 

Ke stažení