Globus lepší svět – Vybavení pro mimořádné události (2018)

Díky podpoře Globus Lepší svět se nám v roce 2018 podařilo získat záchranářský nafukovací stan.

Získané finanční prostředky byly použity na nákup vybavení pro humanitární jednotku. Ta je hlavním nástrojem krizové připravenosti Českého červeného kříže v Chrudimi. Humanitární jednotka je součástí integrovaného záchranného systému jakožto další složka na základě smlouvy s hasičských záchranný sborem.

Jednotka se skládá se z několika sekcí. Humanitární sekce jednotky zajišťuje nouzové ubytování a stravování osob odsunutých z místa neštěstí, vede registraci odsunutých osob, v případě potřeby spolupracuje s Pátrací službou ČČK při vyhledávání a spojování členů rozdělených rodin. Psychosociální sekce poskytuje potřebnou sociální a psychologickou pomoc postiženým a zasaženým ve spolupráci s psychology IZS. Technická sekce zajišťuje logistiku, materiální vybavení, radioprovoz a návaznost na sklady. Zdravotnická sekce poskytuje a poskytuje ošetřovatelskou péči odsunutým osobám a první pomoc raněným.

Humanitární jednotka ČČK Chrudim byla za svoji historii již mnohokrát nasazena. Např. při povodních v letech 1997, 1998, 2002, 2009, 2010 a naposledy v roce 2013, kdy se do pomoci postiženým oblastem se celkem zapojilo jejich 24 členů a celkem odpracovali bezplatně více než 3 500 hodin.

Díky pořízenému nafukovacímu záchranářskému stanu může jednotka v případě potřeby efektivněji vykonávat svoji činnost. Jednotka může být nasazena i při mimořádných událostech menšího lokálního rozsahu, jako jsou požáry či hromadné dopravní nehody. Tyto události mají také traumatizující vliv na zasažené obyvatelstvo a je potřeba poskytnout jim pomoc a péči. Jedná se vždy od desítky osob, které se v okamžiku ocitnou bez přístřeší nad hlavou, bez osobních věcí včetně oblečení, bez stravy a vody, bez materiálního zabezpečení a často i bez možnosti kontaktovat své blízké.

Stan bude v případě nasazení využit pro nouzové ubytování nebo stravování či jako ošetřovna.

Mimo nasazení také stan využijme na preventivní akce.