Kontakty

Oblastní spolek
Českého červeného kříže Chrudim
Městský park 274
537 01 CHRUDIM IV

Telefon: +420 469 620 318
Mobil: +420 603 492 425
E-mail: chrudim@cervenykriz.eu
E-mail: info@cckchrudim.cz

IČO: 00426181
Právní forma: pobočný spolek
Zapsán: ve spolkovém rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod značkou L 39612
DIČ: CZ00426181 (nejsme plátci DPH)
Číslo provozního bankovního účtu: 608405524/0600
Číslo účtu veřejné finanční sbírky: 318318318/2010
Datová schránka: iaskpiz
Registrovaný poskytovatel zdravotnických služeb.

Český červený kříž v Chrudimi sídlí v přízemí historické budovy bývalého IVTASu. Ta se nachází v Městském parku před finančním úřadem. Vchod do budovy je od tenisových kurtů a Střední školy zdravotní a sociální. V případě uzamčení vchodu do budovy je u dveří zvonek. Přímo před budovou a vedle budovy jsou parkoviště, ale ta bývají v provozních hodinách finančního úřadu plná.

Lidé

Jméno Funkce Telefon E-mail
Vratislav Příhoda předseda +420 602 173 278 vratislav.prihoda@cckchrudim.cz
Markéta Lorencová kurzy první pomoci
domácí ošetřovatelská péče
  marketa.lorencova@cckchrudim.cz
Kristýna Kašparová kroužek Mladý záchranář   kristyna.kasparova@cckchrudim.cz
Naděžda Štěpánová sociální šatník   satnik@cckchrudim.cz

Český červený kříž v jiných krajích

Kolektivní členové

Členy českého červeného kříže mohou být nejen fyzické osoby, ale i celé organizace. Jsou to samostatné, na Červeném kříži nezávislé organizace, které se ztotožňují s principy Červeného kříže a mohou užívat znaku Červeného kříže. V okrese Chrudim působí tito kolektivní členové.

Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobočný spolek
V Průhonech 503, 537 03 Chrudim III
IČO: 60104384
Web: www.vzschrudim.cz
Předseda: Lukáš Jambor
Telefon 608833770
E-mail l.jambor@seznam.cz