Sociální šatník

Sociální šatník opět od 28.4.2020 v provozu každé úterý.

Bezpečnostní opatření

  • klienti nejsou vpouštěni do prostor sociálního šatníků, výdej probíhá výdejním okénkem 
  • k okénku přistupujte jednotlivě
  • v budově ČČK mějte po celou dobu návštěvy chráněná ústa ochrannými pomůckami
  • po příchodu si vždy dezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí

Sociální šatník je určen pro sociálně potřebné občany, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Jedná se zejména o osamělé seniory žijící na hranici chudoby, mladé rodiny s malými dětmi, osoby bez přístřeší, obyvatele ubytoven a azylových domů, osoby v hmotné nouzi, osoby propuštěné z výkonu trestu, mladé lidi z dětských domovů, osoby postižené živelnými pohromami, atd.

Cílem služby je těmto osobám pomoc se zmírněním důsledků sociálního vyloučení a usnadnit jejich další integraci. Výměna kontaminovaného šatstva snižuje riziko přenosu parazitů na ostatní spoluobčany například při jednáních na úřadech, v prostředcích veřejné hromadné dopravy apod. Pomoc je poskytována formou ošacení, obuvi, doplňků, ložního prádla, ručníků, atd.

Ošacení je získáváno formou veřejných sbírek. Veškeré darované oblečení od veřejnosti je vytříděno našimi zaměstnanci a dobrovolníky. Ke klientům se ale dostává pouze čisté, vyprané nositelné oblečení. Případný přebytek textilu předáváme jiným organizacím. Odpad (nenositelné věci) je pak předán firmám na zpracování odpadního textilu. V sociálním šatníku také sbíráme použité hračky, dětské kočárky, postýlky a další drobné vybavení.

Výdej oblečení: každé ÚTERÝ (mimo svátků) 9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Pro koho je sociální šatník určen?

Klienti Potvrzení (žádanka) Nárok Poznámka
lidé bez domova není vyžadováno 1x týdně jen základní oblečení a spodní prádlo
lidé ve hmotné nouzi potvrzení vystavené městy, obcemi, neziskovými organizacemi 1x měsíčně  
obyvatelé azylových domů potvrzení azylového domu 1x měsíčně  
osoby propuštěné z výkonu trestu propouštěcí zprávy z věznice jednorázově  
osoby postižené mimořádnou událostí jednorázově  

 

Kontakt:

  • telefon: 469 620 318
  • e-mail: satnik@cckchrudim.cz