Soutěž mladých zdravotníků

­

Soutěž mladých zdravotníků (dříve Hlídky mladých zdravotníků) je postupová soutěž 5-ti členných družstev dětí v poskytování první pomoci. Soutěže se účastní žáci ze základních škol, víceletých gymnázií, či děti z různých dětských zájmových organizací. Cílem soutěží první pomoci je motivovat děti a prověřit jejich znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci.

Soutěžní kategorie

Soutěže se mohou zúčastnit pětičlenné týmy (ve složení velitel a 4 členové) vyslané základními školami, víceletými gymnázii, místními skupinami ČČK a dalšími dětskými organizacemi jako jsou DDM, Junák, mladí hasiči, atd. Týmy soutěží ve 2 věkových kategoriích:
I. stupeň – žáci z 1. – 5. ročníků,
II. stupeň – žáci z 6. – 9. ročníků.

Termín

Oblastní kolo pro okres Chrudim organizujeme zpravidla ve všední den dopoledne v přeběhu května či začátkem června. Termín je zveřejněn cca měsíc do předu na tomto webu a jednotlivé školy obdrží propozice.

Soutěžní stanoviště

1) Poskytování první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu
Tým má za úkol ošetřit poraněné ( I. stupeň – 2 poranění, II. stupeň – 3 poranění) pomocí standardní lékárničky, která bude k dispozici přímo na místě. Většinou soutěžícím připravujeme autolékárničku.

2) Praktické provedení první pomoci s použitím improvizovaných prostředků 1
Hlídka má za úkol ošetřit dva poraněné pomocí improvizovaných prostředků, jako jsou například pánské kapesníky, svetry, košile, opasky, ponožky či punčocháče. Vybavení je vždy připravené na místě.

3) Praktické provedení první pomoci s použitím improvizovaných prostředků 2
Zde má hlídka za úkol ošetřit poraněné (I. stupeň – 1 poraněný, II. stupeň -2 poranění) pomocí improvizovaných prostředků, jako jsou například pánské kapesníky, svetry, košile, opasky, ponožky či punčocháče.
Vybavení je vždy připravené na místě.

4) Doprava postižených
I. stupeň: dva členové transportují jednoho člena hlídky na vzdálenost 10-20 m, například na sedačce vzniklé spojením rukou šátkem. Potom u tří zadaných poranění určí, které lze transportovat a které nelze transportovat tímto způsobem.
II. stupeň: členové mají za úkol transportovat jednoho člena týmu na sedačce vzniklé spojením rukou šátkem nebo vyrobit improvizovaná nosítka z materiálu připraveného na stanovišti a po té raněného (člen hlídky) správě naloží a odnesou do vzdálenosti cca 15 metrů. Hodnotí se správnost improvizace u nosítek a správný postup naložení (dle druhu poranění) a nesení. Nakonec tým určí u zadaných poranění, které lze transportovat a které nelze transportovat tímto způsobem.

5) Obvazová technika
Každý člen hlídky vytvoří dalšímu členovi hlídky dva druhy obvazu, které si vylosuje.

.

Doplňková stanoviště

Soutěžní disciplíny jsou doplněna o tzv. odpočinkové (doplňkové) stanoviště, která nemají vliv na konečný výsledek. Tyto stanoviště nám pomáhají zajišťovat naši partneři, jako je Střední škola zdravotní a sociální, Vodní záchranná služba, Zelený dům Chrudim, Hasičský záchranný sbor, Sbor dobrovolných hasičů Topol, Městská policie a další.

Potřebné vybavení a oblečení soutěžního týmu

Týmy soutěží ve vhodném sportovním oblečení a obuvi. Protože celá soutěž probíhá venku, je povinnou výbavou pláštěnka. Soutěžní družstvo nepotřebuje žádné zdravotnické vybavení pro zásah. Veškerý potřebný materiál soutěžící dostanou nebo je k dispozici na jednotlivých stanovištích nebo na začátku soutěže.

Hodnocení

Bodové hodnocení jednotlivých týmů provdání tým rozhodčích sestavených z členů ČČK, zdravotnických záchranářů a studentů Střední zdravotnické a sociální školy Chrudim. Hodnocení probíhá podle aktuálních Standardů první pomoci (aktuální vydání z roku 2017). Neodkladná resuscitace a péče o bezvědomého se řídí dle doporučení vydaných Evropskou resuscitační radou v roce 2015, které jsou součástí Standardů první pomoci.

Vítězové a postup

První 3 týmy v každé kategorii obdrží pohár, diplomy, medaile a drobné ceny od ČČK a sponzorů. Ostatní účastníci obdrží ceny útěchy.

Postup

Vítězové oblastního kola postupuje do společného krajského kola pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Toto krajské kolo se většinou koná v červnu v Ústí nad Orlicí nebo ve Svitavách. Vítěz krajského kola po té postupuje do celorepublikového kola na konci června.

Na závěr

Soutěže mladých zdravotníků mají v Čechách nebývalou dlouholetou tradici (konají se od roku 1981) a jejími koly prošlo za dobu existence soutěže obrovské množství dětí. Celá řada z účastníků soutěží mladých zdravotníků se potom i v dospělosti věnuje zdravotnickým povoláním. Ať už jsou to lékaři, zdravotničtí záchranáři, či zdravotní sestry. Navíc se děti, které se účastnily a  účastní této soutěže nebo se na ni připravují v kroužcích na školách či dětských organizacích, se naučí správně poskytnout předlékařskou první pomoc a již mnohokrát tak pomohly zachránit lidský život.

Realizační tým soutěže mladých zdravotníků v roce 2018.