Přidej se k nám

Velice si vážíme toho, že se zajímáte, jak se k nám přidat a podílet se tak na fungování našeho spolku a přijmout za své principy mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Nabízíme Vám možnost vzdělávat se, věnovat se dobrovolnickým aktivitám nebo Vám poskytneme prostor pro vlastní seberealizaci, pokud přijdete se svým nápadem. Klíčovými tématy našeho spolku jsou příprava na mimořádné situace, šíření znalostí první pomoci, prevence úrazů, dárcovství krve a mnoho dalších aktivit. Rádi uvítáme mezi sebou každého, kdo rád pomůže. Činnost našeho oblastního spolku je založena zejména na dobrovolnících, tudíž rádi mezi sebou uvítáme každé. Nejen lidí z oblasti zdravotnictví, sociální oblasti, ale lidi všech profesí.