Podpořte nás

Pomozte nám pomáhat. Od 13. 3. 2020 provozujeme linku pro seniory a k tomu navazující služby. I když činnosti zajišťují naši členové a dobrovolníci, tak nás to stojí nemalé finanční prostředky. Navíc v tomto období jsme bez příjmů za kurzy první pomoci. Proto uvítáme jakoukoliv finanční pomoc, která bude použita zejména na provoz linky 800 477 774 (příchozí telefonní poplatky), pohonné hmoty na rozvoz potravin, léků a další s tím spojené náklady. Finanční příspěvky můžete zasílat na transparentní účet:

318 318 318 / 2010

Vaše příspěvky označte heslem COVID. Účet je spravován plně Oblastním spolkem Českého červeného kříže Chrudim a všechny získané prostředky budou použity na pomoc v našem regionu. Veřejná finanční sbírka je povolena Pardubickým krajem pod spisovou značkou SpKrÚ 26133/2014 OOPKŽÚ OVV ze dne 23.4.2014.  Přehled pohybů na transparentním účtu najde na stránkách FIO banky. Na sbírkový účet jsou přijímány také finanční prostředky na další 2 účely (Projekt NIKY a Projekt ULM), ale ty jsou učteně odděleny a ve výpisu z účtu označeny. Potvrzení o daru pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů Vám rádi vystavíme.

Finanční příspěvek nebo materiální dar nám také můžete darovat na základě darovací smlouvy. Vzor darovací smlouvy je ke stažení zde:

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu vratislav.prihoda@cckchrdim.cz nebo telefonu 602 173 278. Předem děkujeme.