Podpořte nás

Pomozte nám pomáhat a podpořte naši činnost. Finanční příspěvky můžete zasílat na transparentní účet:

318 318 318 / 2010

Povolení veřejné finanční sbírky Pardubickým krajem: SpKrÚ 26133/2014 OOPKŽÚ OVV ze dne 23.4.2014

Přehled pohybů na účtě: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=318318318

 

Aktuálně probíhající sbírky:

Povodně 2020 – variabilní symbol 200

Finanční sbírka na pomoc obyvatelům obcí zasažených bleskovou povodní na Chrudimsku dne 14.6.2020. získané prostředky budou ve spolupráci s obcemi transparentně a spravedlivě přerozděleny mezi zasažené obyvatele.

COVID-19 – variabilní symbol 300

Finanční sbírka na úhradu nákladů  související s pomocí Červeného kříže během epidemie COVID19 a to zejména seniorům. Od 13. 3. 2020 do 30.6.2020 jsme provozovali linku pro seniory a k tomu navazující služby.

NIKY – variabilní symbol 100 či bez VS

Finanční sbírka na pomoc Nicolasovi Novotnému z Chrudimi, který v 10 letech prodělal ischemii míšního konu v části míchy na úrovni hrudní a bederní páteře. Onemocnění se projevilo ochrnutím nohou a také poruchou svěračů. Získané finanční prostředky budou použity na jeho léčbu a rehabilitační pomůcky. Více na www.chcinanohy.cz a facebooku www.facebook.com/chcinanohy.cz

Činnost ČČK – variabilní symboly 900, 901, 902, 903, 904

Finanční sbírka na standardní projekty Českého červeného kříže v okrese Chrudim. VS 901 – krizová připravenost a humanitární jednotky, VS 902 – preventivní činnost a výuka první pomoci dětí a mládeže,  VS 903 – oceňování bezpříspěvkových dárců krve, VS 904 – provoz sociálního šatníku, VS 900 – bez určení účelu.

 

Potvrzení o daru pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů Vám rádi vystavíme. Finanční příspěvek nebo materiální dar nám také můžete darovat na základě darovací smlouvy. Vzor darovací smlouvy je ke stažení zde:

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu vratislav.prihoda@cckchrdim.cz nebo telefonu 602 173 278. Předem děkujeme.