Podpořte nás

Pomozte nám pomáhat a podpořte naši činnost. Finanční příspěvky můžete zasílat na transparentní účet:

318 318 318 / 2010

Povolení veřejné finanční sbírky Pardubickým krajem: SpKrÚ 26133/2014 OOPKŽÚ OVV ze dne 23.4.2014

Přehled pohybů na úctě: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=318318318

 

Aktuálně probíhající sbírky:

COVID-19 – variabilní symbol 300

Finanční sbírka na úhradu nákladů  související s pomocí Červeného kříže během epidemie COVID19 a to zejména seniorům. Oblastní spolek Českého červeného kříže pomáhá od 13.3.2020.

NIKY – variabilní symbol 100 či bez VS

Finanční sbírka na pomoc Nicolasovi Novotnému z Chrudimi, který v 10 letech prodělal ischemii míšního konu v části míchy na úrovni hrudní a bederní páteře. Onemocnění se projevilo ochrnutím nohou a také poruchou svěračů. Získané finanční prostředky budou použity na jeho léčbu a rehabilitační pomůcky. Více na www.chcinanohy.cz a facebooku www.facebook.com/chcinanohy.cz

Činnost ČČK – variabilní symboly 900, 901, 902, 903, 904

Finanční sbírka na standardní projekty Českého červeného kříže v okrese Chrudim. VS 901 – krizová připravenost a humanitární jednotky, VS 902 – preventivní činnost a výuka první pomoci dětí a mládeže,  VS 903 – oceňování bezpříspěvkových dárců krve, VS 904 – provoz sociálního šatníku, VS 900 – bez určení účelu.

 

Ukončené sbírky:

Povodně 2020 – variabilní symbol 200 – ukončeno 31.12.2020

Finanční sbírka na pomoc obyvatelům obcí zasažených bleskovou povodní na Chrudimsku dne 14.6.2020. získané prostředky budou ve spolupráci s obcemi transparentně a spravedlivě přerozděleny mezi zasažené obyvatele.

 

 

Odečtení daru z daní

Fyzické osoby a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně si mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu finančních darů a poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

  • Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání na příslušném řádku přiznání.
  • Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání na příslušném řádku přiznání.
  • Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu finančních darů a bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně (sníženého podle §34 Zákona o daních z příjmu). Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Český červený kříž je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Potvrzení o daru pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů Vám rádi vystavíme. Finanční příspěvek nebo materiální dar nám také můžete darovat na základě darovací smlouvy. Vzor darovací smlouvy je ke stažení zde:

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu vratislav.prihoda@cckchrdim.cz nebo telefonu 602 173 278. Předem děkujeme.