Přihláška ONLINE

Osobní údaje dítěte
Jméno
Příjmení
Datum narození
Rodné číslo (bez lomítka)
Zdravotní pojišťovna
Bydliště
Ulice + číslo popisné
Město
PSČ
Zákonný zástupce účastníka
Jméno a příjmení
Telefon/mobil
E-mail
Další sdělení rodičů pracovníkům tábora
(alergie a další)
Dítě plave ANONES POMŮCKAMI
Doprava
Cena
Souhlasím, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracováním osobních údajů mého dítěte Českým červeným křížem, a to až do doby, kdy tento svůj souhlas písemně odvolám. Osobní údaje dítěte budou použity na zajištění pobytu (pojištění atd.). Souhlasím, že během tábora budou pořizovány audio a video záznamy pro účely propagace.
Tímto závazně přihlašuji svoje dítě na letní dětský tábor. Přihláška bude uznána až po zaplacení poplatku.
Odpovězte na kontrolní otázku (ochrana proti spamu)

O úspěšném doručení přihlášky budete informování e-mailem.
Pokud Vám potvrzovací e-mail nedorazí, prosím kontaktujte nás.