Cena a platební podmínky

 

Cena tábora: 4 000 Kč

 

Sourozenecká sleva
V případě účasti 2 a více sourozenců, každému poskytujeme slevu 300 Kč.
Příklad:
1. dítě 4 000 Kč
2. děti (sourozenci)  3 700 Kč + 3 700 Kč = 7 400 Kč
3. děti (sourozenci) 3 700 Kč + 3 700 Kč + 3 700 Kč = 11 400 Kč

 

Sleva  pro členy ČČK a jejich rodinné příslušníky
Členové a děti členů získávají na tábor slevu 300 Kč. Slevu nelze kombinovat se sourozeneckou slevou.

 

Termín platby
Platbu je nutné provést do 31.6.2017.

 

Možnosti platby

1) Převodem na účet
Číslo účtu: platby je 608405524/0600 (GE Money Bank)
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte (v případě hromadné platby stačí rod. číslo jednoho dítěte)
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte/dětí

2) Hotově
V úředních hodinách (pondělí 8:00 – 17:00) nebo po předchozí domluvě (na telefonním čísle 469 620 318) lze zaplatit poplatek hotově v kanceláři ČČK Chrudim (Městský park 274).

 

Příspěvky zdravotní pojišťovny a zaměstnavatelů
Sledujte, zda vaše zdravotní pojišťovna nepřispívá na dětské pobyty, informujte se o možném příspěvku u svého zaměstnavatele. Potvrzení  či fakturu Vám rádi vystavíme.

 

Faktura
V případě potřeby vystavení faktury nás kontaktujte na e-mailu tabor@cckchrudim.cz a uveďte:
– jméno, příjmení, datum narození (dítěte, dětí)
– fakturační adresa (ideálně včetně IČ)
– adresu kam se má faktura zaslat (poštou nebo e-mailem)
– částka jaká má být fakturována (celý poplatek nebo jen část)
– požadavky na délku splatnosti pokud nevyhovuje jeden měsíc
– další požadavky na fakturu (text faktury, uvedení jména rodiče, atd.)

 

Nepřítomnost dítěte
Finanční částku při nepřítomnosti dítěte na táboře vrátíme sníženou o alikvotní část nutných výdajů provozovatele pouze tehdy, pokud rodiče doloží doklad s vyjádřením lékaře  o nezpůsobilosti dítěte vzhledem k jeho náhlému onemocnění a bude včas a řádně omluveno u provozovatele tábora.