O nás

Jsme velká parta s pevným jádrem, ke které se každým rokem přidávají noví nadšenci. Začali jsme spoluprací Oblastního spolku ČČK Chrudim a občanského sdružení rodičů a přátel dětí z Mateřské školy Svatopluka Čecha v roce 2005, kdy jsme připravili souběžně první dva pobyty. Jednalo se o tábor pro děti z pěveckého souboru Klíčenky a krajské studijní středisko Českého červeného kříže. Tito zpěváčci záviděli starším dětem jejich hry zaměřené na první pomoc, až se programy obou skupin promísily a vznikla tak tradice letních dětských táborů nejen s výukou první pomoci. Tyto pobyty se prolnuli v jeden a vznikl zde základ naší party.

Následujících několik let jsme pobyty pořádali na střídačku pod Oblastním spolkem ČČK Chrudim a občanským sdružením Přátelé. V roce 2011 jsme si dali roční pauzu, v roce 2012 náš tábor pořádala jiná parta lidí a od roku 2013 opět děláme letní dětské tábory pod hlavičkou Oblastního spolku ČČK Chrudim.

Všichni máme společný zájem: dělat radost dětem a všem, kdo radost potřebují, pomáhat všude tam, kde je naší pomoci třeba, vštěpovat dětem a mladým lidem přesvědčení, že lidé si mají pomáhat, spolupracovat a být na sebe hodní. V době, kdy se tolik mluví o sociálně patologických jevech, nabízíme dětem kvalitní a smysluplné využití volného času jako nejlepší prevenci. Samozřejmá ochota dělat něco pro druhé, obětovat svůj volný čas pro potěšení jiných lidí a z toho plynoucí potěšení vlastní, umění podat druhému ruku v těžké chvíli – to se od nás dětí nenásilně učí.

Všechen personál tábora je na táboře ve vlastním volnu bez jakéhokoliv nároku na finanční či hmotné ohodnocení. Toto nám zaručuji, že všichni se práce dětmi věnují kvalitně a zodpovědně, protože to chtějí dělat a ne kvůli penězům.