Rekondiční pobyt pro děti s handicapem

Na letní dětský tábor přijmeme také děti s mentálními i fyzickými postiženími, alergiemi, potravinovými dietami.  Máme pro ně připraven upravený program doplněný o léčebný program dle jejich handicapu. Integraci handicapovaných dětí bereme jako samozřejmost. Inkluze je přínosná jak pro hendikepované děti tak i pro zdravé.  Handicapovaní porozumí tomu, jak žijí nehandicapovaní a získají pocit, že jsou součástí společnosti. A naopak, ti takzvaně zdraví porozumí tomu, že někdo je na tom jinak. Nikdy se nám nestalo, že by se někdo někomu posmíval či ho šikanoval. Ba naopak si obě skupiny dětí dokáží vzájemně pomáhat, že by se od nich i dospělí mohli učit.

Účast hendikepovaného dítěte je nejprve nutné konzultovat s hlavní vedoucí Ludmilou Rýdlovou (ludmila.rydlova@cckchrudim.cz, telefon 773684464). Počet míst pro handicapované děti je omezen.

Léčebný program

  • psychoterapie (nácvik komunikace, snižování psychické tense,  emoční   lability, potlačování negativismu a agresivity s cílem dosáhnout zvýšené sebekontroly,   zlepšení rozsahu pozornosti,  přizpůsobivosti a sociability)
  • posílení motoriky a koordinace (cvičení skupinové i individ.)
  • arteterapie (malování, vyšívání, koláže, práce s korálky)
  • muzikoterapie (poslech, zpěv, vlastní hudba)
  • nácvik sebeobsluhy, upevňování hygienických návyků

 

Asistenti

Pro handicapované děti máme připravený tým zkušených asistentů s dlouholetou praxí.

 KAPACITA PRO DĚTI S HENDIKEPEM JIŽ NAPLNĚNA
Omlouváme se, bohužel již více dětí s handicapem vzít na tábor nemůžeme, jelikož bychom jim nemohli zajistit dostatečnou a kvalitní péči.