Ochranné štíty

Nečekáme, až pomůže někdo jiný a tiskneme ochranné štíty.  Z počátku epidemie bylo ochranných pomůcek nedostatek, proto jsme neváhali, zapůjčili si 3D tiskárnu (děkujeme firmě S&T Plus) a začali jsme si sami  ochranné štíty vyrábět. Štíty vyrábíme dle vzorku, který vytvořil Český výrobce tiskáren Josef Průša (https://josefprusa.cz) a všechny podklady dal k dispozici. Tímto děkujeme za skvělý nápad a perfektně připravená tisková data. Také děkujeme za poskytnutí slevy na vlastní tiskárnu Original Prusa I3 MK3S a zásobu hledí pro štíty.

2020-04-25-18.43.42 2020-04-24-11.59.42

 

VÝROBA ŠTÍTU

Plastové čelenky a dolní část vyrábíme na tiskárně PRUSA I3 MK3S  z polyetyléntereftalátu o hustotě 1350 kg/m. Za den zvládneme vyrobit přibližně 16 ks. Hledí jsem si na jaře stříhali z PVC (Polyvinylchlorid) o síle 0,3 mm či 0,4 mm. Nyní dodáváme štíty s originálním hledí od Prusa Research.  Toto hledí je mnohonásobně kvalitnější. K uchycení na hlavu používáme děrovanou pruženku o šíři 18 až 22 mm. Celou výrobu a složení zajišťují naši členové a dobrovolníci za přísných hygienických podmínek (rukavice, respirátory, pravidelná dezinfekce pracovních prostor).  Před distribucí jsou štíty dezinfikovány a jednotlivě zabaleny.

2020-04-25-18.00.22

 

SLOŽENÍ ŠTÍTU

Námi vyrobené štíty s hledím z PVC dodáváme jak složené, tak i rozložené. U rozložených štítů je přiložen návod na složení. Celý postup složení je ukázán v následujícím videu. 

ČISTĚNÍ ŠTÍTŮ

(Zdroj: https://help.prusa3d.com/cs/article/dezinfekce-prusa-oblicejovy-stit_125458

Než začnete s čištěním štítu, je důležité mít na sobě ochranné pomůcky. Použijte rukavice, respirátor a pokud možno další obličejový štít. Z bezpečnostních důvodů se chovejte, jako kdyby byl štít ze všech stran kontaminovaný! Pokud byl štít přímo kontaminován aerosolem (kašlem) a máte ještě k dispozici další štíty, zvažte raději tento vyhodit do nebezpečného odpadu. Pokud je to váš jediný štít, důkladně ho omyjte pod tekoucí vodou a poté dezinfikujte výlevku. Pracovní plochu, kde budete čistit štíty nejprve dezinfikujte. Aby mohlo být čištění opravdu důkladné, doporučujeme štít nejprve rozebrat:

  • odstraňte elastickou pásku (gumičku)
  • odstraňte spodní díl, „bradu“ – opatrně ji sejměte ze štítu (u některých našich štítů s hledím z PVC to nepůjde, jelikož tato část je přilepena)
  • odstraňte horní část, „čelenku“ – opatrně narovnejte strany, pak sejměte hledí

Silně doporučujeme všechny části štítu vyloženě ponořit do dezinfekčního roztoku, jedině tak zajistíte, že se dezinfekce dostane úplně všude. Můžete použít i dezinfekci ve spreji, ale pak ji aplikujte alespoň dvakrát.

Vyberte si jednu z metod uvedených níže v tabulce a nechte roztok působit. Většinou se po několika minutách vypaří. Pokud ne, použijte papírovou utěrku – pokaždé novou, abyste zabránili vzájemné kontaminaci štítů. Vždy utírejte jedním směrem.

Metody vypsané níže (zdroj https://help.prusa3d.com/cs/article/dezinfekce-prusa-oblicejovy-stit_125458)  se jeví jako neslibnější pro zabití viru a jsou nyní ověřovány ve spolupráci s profesionály.

DOPORUČENÉ METODY ČISTĚNÍ
METODA PODMÍNKY ÚČINNÉ PROTI OVĚŘENO NA ŠTÍTU
Horkovzdušná sušárna 65 °C (149 °F), 60 minut  bakterie, viry ověřeno SYNLAB
WHO dezinfekce 99%, 5 minut bakterie, viry Ověřeno VŠCHT
Isopropylalkohol (IPA) 96%, 5 minut bakterie, viry Ověřeno VŠCHT
Isopropylalkohol (IPA) 75%, 5 minut bakterie, viry Ověřeno Labtech
Chlornan sodný (Savo) 0,01% (1:10), 5+ minut bakterie, viry Ověřeno Labtech
UV-C záření o vlnové délce pod 280 nm, 30W, 15 minut bakterie, viry Ověřeno SYNLAB
Ethanol 80% maximálně*, 5+ minut bakterie, viry Ověřeno VŠCHTLabtech
IPA páry (70 %, 30 % vody) 45-65 °C, 30-90 minut, patent info bakterie, viry probíhá ověřování
PVP-I (jódová dezinfekce) 4%, 5+ minut bakterie, viry probíhá ověřování
Peroxid vodíku 6-25%, 5 minut bakterie, viry probíhá ověřování
Mýdlová voda opakované mytí, 5 minut bakterie, viry probíhá ověřování
Ozón silné oxidační účinky, závislé na komoře bakterie, viry probíhá ověřování
Gamma záření silné ionizující záření, závislé na komoře bakterie, viry probíhá ověřování

*vyšší koncentrace ethanolu výrazně snižuje účinnost 

V žádném případě nedoporučujeme používat: autokláv (horký), autokláv (studený), Ethylen oxid, parní sterilizátor a ethanol (líh) o vyšší koncentraci než 80%.

 

CENA

Tiskárnu máme bezplatně zapůjčenou od firmy S&T Plus, ale materiál platíme z vlastních zdrojů. Jeden štít nás stojí od 50 Kč (s hledím z PVC) do 100 Kč (s hledím z PEG). To dělá celkem 7 000 Kč týdně. Chcete li nás podpořit pošlete nám svůj finanční příspěvek na účet 318318318/2010. Více informací zde. Předem děkujeme. Štíty pro koncové uživatele distribuujeme zdarma.